کد خبر: ۱۹۵۳۰۷
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۷

با این راهکارها بر نفوذ کلامتان بیفزایید

هنگام صحبت کردن صدای شما مهم ترین ابزارتان است ،چراکه برنفوذ بیان شما تاثیر می گذارد و می تواند باعث موفقیت یا شکست آن شود.

اگرچه کیفیت صدای خوب وبیان عالی درطول زندگی ایجاد می شود،اما شما می توانیدبا کمک گفتاردرمانی شیوه ی استفاده از صدایتان رایاد بگیرید،توانایی وقدرت ترغیب کردن رادرهرگفته وسخنرانی افزایش دهید ودرنهایت درمدت زمانی کوتاه صوت مناسبی را به دست آورید.
 
گاهی متن زیبایی را می خوانیم ویا جمله ی پرمعنایی را به زبان می آوریم ،اما به دلیل تنفس نادرست هنگام بیان کردن،جذاب به گوش مخاطب نمی رسد.درابتدای کار بهتراست صدایتان راضبط کنیدتاکارشناسان گفتاردرمان عیب ونقص صدایتان رابرطرف نمایند.
 
ضبط صدا به شما کمک می کند تاهرنقصی درگفتارتان ازجمله;یکنواختی،زیروبمی نادرست،شنیده شدن نفس های کوتاه،خطاهای تلفظی،سستی لحن و مشکلات مربوط به سرعت که درشرایط عادی ممکن است متوجه آن نشده باشیدرا،پیداکنید.به طور مداوم صدایتان راضبط کنید و برای بهبود عوامل گفتاری تان ازیک گفتاردرمانگر کمک بگیرید.
 
صدای افراد همانندیک عضله است که می تواند با تمرین رساتر وقوی تر شود.افراد زیادی با صدایی ضعیف،به وسیله ی تمرینات صوتی در گفتاردرمانی مثل:شل کردن تارهای صوتی،تغییرزیروبمی صدا،افزایش ظرفیت تنفسی و...صدایشان رادرطول زمان ازنوساخته وسخنرانانی با اعتمادبه نفس شده اند.همچنین این تمرینات تنش صدا را برطرف کرده وباعث می شوندهمیشه صدایی شفاف ورسا داشته باشید.ازطرفی تمرینات پیشرفته ی صداسازی که دراصطلاح باعث گرم شدن صدا می شوند،ازآسیب رسیدن به حنجره درسخنرانی طولانی وبا صدای نسبتاً بلند جلوگیری می کنند.
 
یکی دیگر از روش های تقویت بیان،انتقال صدا از بینی به حنجره است.این مهم بیشترزمانی کاربرد داردکه محل خروج حروف ازبینی باشد.بهتراست چین های صوتی تان را تنبل نگذارید تاشدت ضعف دربیانتان کاهش یابد. یک گفتاردرمانگردراین امر به شما کمک خواهد کرد.
 
ازدیگرنکاتی که باید درچرخه ی تقویت بیان درنظربگیریم،شناخت جایگاه صدااست.هرگوینده باید بداند صدایش درچه سطحی است.برای این شناخت ابتدا بایستی به ضعف و توانایی صدای خویش پی ببردودرجهت رفع نواقص وکاستی هایش به کمک گفتاردرمانی بکوشدوآنگاه که ازسلامت اندام گفتاری خویش اطمینان یافت،باراهنمایی آسیب شناس گفتاروزبان به شناسایی جایگاه صدایش بپردازد.
 
فراموش نکنیدکه زیروبمی صدایتان می تواند تاثیرواقعی روی کیفیت گفتارتان داشته باشد.صحبت کردن بافرکانس بالاتر ازحد مشخص، صوتی خشن و آزاردهنده رابه وجود می آورد.ازطرفی کاهش بیش ازحدفرکانس موجب ملال آورویکنواخت شدن صدا می شود. با انجام تمرینات گفتاردرمانی سعی برمتعادل کردن وکنترل فرکانس صدایتان داشته باشید.
 
بنابراین ،برای یک مناظره ویا سخنرانی که درپیش رو دارید ملاقات با یک گفتاردرمانگر می تواند فکر خوبی باشد.این کارشناسان گفتارشما را ارزیابی و تحلیل کرده و در صورت نیاز ،به شما در اصلاح آن کمک خواهندکرد.همچنین اگر سعی برحذف کردن لهجه ای خاص یا گفتارعامیانه دارید،گفتاردرمانی گزینه ی مناسبی برایتان است.
برچسب ها: نفوذ کلام
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه