کد خبر: ۲۱۷۰۴۱
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴
تعداد نظرات: ۷ نظر
کارکرد مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

پیروز و بازنده مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری

ساده بگوییم، قرار نیست مناظره ها صحنه مسابقه و دوئل نامزدها برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری باشد و عطف به این برداشت، هر کسی پر شر و شور تر و پر طنین تر فریاد بکشد، کنایه بزند، اتهام وارد کند، رقیب را گوشه رینگ ببرد، حال طرف مقابل را بگیرد، نامزد رقیب را عصبانی کند، خوب کنایه بزند و متلک پرتاب کند، لبخند رمانتیک بزند و افشاگری پیشه کند و ... موفق تر پنداشته شده و شایسته جایگاه ریاست جمهوری باشد.
سرویس سیاسی خرداد/ رضا رئیسی: خوب به یاد دارم که پس از اولین کنفرانس خبری رئیس جمهوری دولت یازدهم، برای انتخاب تیتر با مشکل روبرو بودم، آخر عادت کرده بودیم به اظهارات جنجالی و بیانات مشعشع رئیس جمهوری سابق که خوراک خبری را برای ما اهالی رسانه فراهم می آورد، آنجا و در همان مطلب نوشتم این انتظار که روحانی سخنان تند و تیز و هیجانی و یا به قول ما روزنامه نگاران تیتر خور بزند، انتظار بیهوده ای است و شیخ دیپلمات سنجیده و حساب شده سخن می گوید.

به گزارش خرداد؛ نزدیک به چهار سال ازآن روزها گذشته، شیخ دیپلماتی که از تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق در سیاست و نجات اقتصاد ایران از بحران گفته بود، بر همان منوال هم گام برداشت و سخنان هزینه ساز و تنش آفرین نگفت و هم توافق هسته ای را حاصل کرد وهم کشور را از گرداب اقتصادی نجات داد ( حتی اگر تندترین انتقادات را به روحانی داشته باشیم این کتمان شدنی نیست که وضعیت امروز بسیار با وضعیت آن روزها تفاوت کرده و در واقع نقد دلواپسان و نامزدهای تند مزاج این روزها به این است که چرا امروز با مشکلاتی چون بیکاری یا وضعیت رکود اقتصادی روبرو هستیم و آنان از بلیه هایی چون عدم ثبات، تورم افسارگسیخته، انزوای بین المللی و ...سخن نمی گویند) او همچنین بسیار اخلاق مدارانه تر از دولت قبل عمل کرد و مجلس را به تشنج نکشاند و اتهام زنی پیشه نکرد.

شاید منتقدان دلواپس روحانی؛ همچون میر سلیم یکسری کلید واژه را از سخنان روحانی برگزیده و آن را دال بر عدم نقدپذیری و توهین روحانی به منتقدان بگیرند اما براستی همین برداشت های تقطیع شده گویای واقعیت است؟ روحانی که حتی یک روز هم در طول کل دوران ریاست جمهوری از گزند حملات بی امان منتقدان بدور نبوده و به قول خودش آنان حتی یک نکته مثبت هم در عملکردهای دولت ندیدند و بی محابا بدو تاختند و شاید آن اشارات کلامی تنها راه روشنگری افکار عمومی بود در غیاب رویکردهای رسانه ای مطلوب در دولت و تریبون های پرشماری که همه جانبه به او می تاختندو هیچ گاه روحانی مانعی برای فعالیت آنان قایل نشد و البته نهادهای دیگر هم منعی در این زمینه لحاظ نکردند و ...

می خواهم بگویم که روحانی سعی کرد به آنچه گفته بود عمل کند و در آن مسیر گام برداشت و اینکه موفق بوده یا نبوده مردم و همگان قضاوت خواهند کرد اما این نکته کتمان شدنی نیست که او به دنبال جنجال آفرینی حرکت نکرد و رفاری بس متفاوت از سلف پیشین خود داشت وحال باید دید نامزدهای رقیب این روزها چه چیزهایی مطرح می کنند که در صورت پیروزی باید از آنان انتظار داشت و قرار است شاهد رجعتی به گذشته بازشیم یا منصب ریاست جمهوری به جایگاه مطلوب خود رهنمون شود؟  

و اما کوتاه و مجمل حرف این مقال با توجه به برگزاری دو مناظره انتخابات ریاست جمهوری آنست که یکطرف روحانی قرار دارد و کارنامه اش و یکسو منتقدان او قرار دارند که در قالب مثلث اصولگرایی در مناظره دوم شدیدترین نقدها را متوجه او و عملکرد دولتش می کنند.

کاری نداریم که دولت یازدهم چگونه عمل کرده و چه دستاوردهایی داشته که هم مردم آن را به خوبی حس می کنند و هم صاحب نظران و کارشناسان موافق و مخالف دولت از زوایای مختلف به این موضوع خواهند پرداخت.

اما نکته مهم و کلیدی در این میان آنست که سخن از انتخاب دومین شخصیت عالی نظام است، فردی که ریاست قوه مجریه را عهده دار است و مضاف بر آن ریاست شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... مناصب مهم و کلیدی دیگری را بر عهده دارد.

بی گمان چنین فردی می بایست برخوردار از شاخصه های مدیریتی مطلوب باشد و از توانمندی های فردی و ذکاوت و درایت و هوشمندی قابل قبولی برخوردار بوده و علاوه بر آن تجربه اندوخته سالیان متمادی در مدیریت عالی باشد و با کارنامه  و سوابق درخشانی در امور اجرایی برای حضور در این پست خود را نامزد کند.

که همو اگر کوچکترین خلل و سستی داشته باشد، عملکردهایش تا مدت ها بر سطوح مختلف و متکثر جامعه و در شئونات و شقوق متفاوت، نه فقط در این 4 سال؛ بلکه در نسل های مختلف اثر گذار بوده و می تواند سرنوشت متفاوتی برای کشور و نظام رقم بزند.

کارنامه همه این 6 نامزد در مناصب مختلفی که عهده دار بوده اند، مشخص و مالوف است و رای دهندگان اگر اهتمام به گزینش اصلح داشته باشند، با اندک فرصتی می توانند اطلاعات جامع و کاملی از آنان برای انتخاب اصلح بدست آورند و سخن این مقال اشاره به این نکته نیست.

در واقع می خواهم بگوییم؛ نامزدهایی که خود را برای چنین پست مهم و تاثیرگذاری کاندیدا کرده اند، باید در قواره و پرنسیب و پرستیژ یک رئیس جمهوری که سکان داری رویکردهای کلان امور اجرایی و گلوگاه های مهم امنیتی و فرهنگی و اقتصادی کشور را عهده دار است، ظاهر شوند.

حال آیا با توجه به این مهم، نامزدهای منتقد روحانی خود را در قواره تصدی چنین جایگاهی نشان داده اند؟

ساده بگوییم، قرار نیست مناظره ها صحنه مسابقه و دوئل نامزدها برای رسیدن به صندلی ریاست جمهوری باشد و عطف به این برداشت، هر کسی پر شر و شور تر و پر طنین تر فریاد بکشد، کنایه بزند، اتهام وارد کند، رقیب را گوشه رینگ ببرد، حال طرف مقابل را بگیرد، نامزد رقیب را عصبانی کند، خوب کنایه بزند و متلک پرتاب کند، لبخند رمانتیک بزند و افشاگری پیشه کند و ... موفق تر پنداشته شده و شایسته جایگاه ریاست جمهوری باشد.

قرار است مناظره دریچه ای باشد برای شناخت بهتر نامزدها در وهله اولیه و  نیز فرصتی باشد برای ارائه برنامه ها و راهبردها و رویکردها برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری!

حال سئوال اینجاست که آیا نامزدهای رقیب روحانی در این مسیر گام برداشته اند؟ آیا برنامه مدون و مشخصی برای اداره امور کشور ارائه و برای سامان دهی نقاط ضعف و کاستی دولت یازدهم، راهکارهای بدیل و جایگزینی ارائه داده اند؟

آیا حملات افشاگرانه چیزی به اندوخته های مردم اضافه می کند؟ آیا اینکه تاکید شود مردم با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند و پس از برجام تغییری را احساس نمی کنند، مشکلی از آنان مرتفع می کند؟ اینکه مدام سیاه نمایی شود و در ادامه جنگ روانی- رسانه ای چند ساله، مدام در گوش مردم خوانده شود که با برجام چیزی تغییر نکرده، چه ارزش افزوده ای حاصل می شود؟ آنهم مردمی که این روزها به مدد گسترش ابزار اطلاعات و رسانه ها، اشراف و آگاهی کاملی به شرایط دارند وبر فرض که این القائات اثر کرد، برای برون رفت از این هیچ های قطار شده، نامزدهای رقیب چه برای عرضه دارند؟

چه تلخ و ناگوار که هنوز مناظره تمام نشده، سیل تکذیب ها نسبت به گفتار نامزدها در خصوص امور اجرایی کشور و اقدامات دولت از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به شکل مستند روانه رسانه ها شد، که چند معنی ساده دارد، یا نشان از بی اطلاعی مطلق نامزدهاست، یا خدای ناکرده نشان از نقد غرض ورزانه و غیر اخلاقی می دهد و یا برآمده از آنست که نامزدها پیروزی به هر نحوی از انحاء و شکست رقیب را به هر طریق ممکن در دستور کار قرار داده اند، که در هر سه این حالت ها، آنان فاقد بدیهی ترین شاخص های ضروری برای تصدی چنین سمت مهمی هستند.

هر چه هست این رفتارها فارغ از اینکه دولت موفق بوده یا نبوده، در مسیر خیرخواهی جمعی و توانمندی برای اصلاح معضلات ادعایی و  جلب اعتماد عمومی قرار نمی گیرد که قرار نیست فردای مناطره ها و فردای انتخابات به زبان عامیانه نخود؛ نخود هر که رود خانه خود باشد، قرار است یکی از این 6 نفر مقدرات امور اجرایی کشور را در دست بگیرد و رئیس جمهوری دولت دوازدهم باشد و مناظره و تبلیغات و رقابت انتخاباتی تنها وسیله است و پیروزی در آن تنها آغازی برای یک راه طولانی. 
 

 

  
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۷
محمد احمدی
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
0
1
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
تو معني بهترين كلامي مفهوم تمام شعرهامي منظور و مراد هر پيامي
تو قبله هر اميدواري تو مظهر فخر هر تباري برتر ز لطافت بهاري

من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم

تو رئوفي تو شريفي تو به حرمت سكوتي تو عزيزترين عزيزي تو به عمق ملكوتي
تو رئوفي تو شريفي تو به حرمت سكوتي تو عزيزترين عزيزي تو به عمق ملكوتي
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم

تو معني بهترين كلامي مفهوم تمام شعرهامي منظور و مراد هر پيامي
تو قبله هر اميدواري تو مظهر فخر هر تباري برتر ز لطافت بهاري

من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
محمد احمدی
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
0
0
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
تو معني بهترين كلامي مفهوم تمام شعرهامي منظور و مراد هر پيامي
تو قبله هر اميدواري تو مظهر فخر هر تباري برتر ز لطافت بهاري

من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم

تو رئوفي تو شريفي تو به حرمت سكوتي تو عزيزترين عزيزي تو به عمق ملكوتي
تو رئوفي تو شريفي تو به حرمت سكوتي تو عزيزترين عزيزي تو به عمق ملكوتي
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم

تو معني بهترين كلامي مفهوم تمام شعرهامي منظور و مراد هر پيامي
تو قبله هر اميدواري تو مظهر فخر هر تباري برتر ز لطافت بهاري

من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه ام تا قشنگترين قصه عالم رو بسازم
احمد
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
1
3
چهره اافروخته قای روحانی و پاسخ بی ربط ایشان به سوال اخر و اختصاصی را دیدید؟؟ حالا هر چی دوست دارید بگویید
ایزدی نجف ابادی
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
3
4
3 هدف اصول گرایان جمنایی
1- هدف اول و رویائی انان پیروزی در انتخابات به وسیله دروغ های بزرگ(دروغ هرچه بزرگتر..)که شامل وعده های دروغ بزرگ و نسبت های دروغ بزگ به رقیب
2- در صورت محقق نشدن تلاش برای کشاندن انتخابات به دور دوم با همان وسیله
3-در صورت شکست در 2 هدف قبلی تلاش جهت شکستن ارای رقیب تا رقیب با رایی پایین پیروز شود..
امید است که دکتر روحانی با ارای بالا پیروز گردد تا بداخلاقان با حضور مردم درس اخلاق بگیرند..
شیرعلی مردان بختیاری فرزند اسعد
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
3
2
دو دولت از دید ملت ایران رفتنی است...
یک دولت یازدهم و رژیم منحوس صهیونیستی.


البته اون رژیم نجس و آپارتاید و اشغالگر صهیونیسته و دولت بمفهوم عام محسوب میشود .

ولی این دولت جناب آقای روحانی بمعنای خاص دولته .......منظورم اینه که جمهوری اسلامی عشقه ولی این 4%درصدی ها رفتنی هستند (ان شاء الله).


روحانی پر.
بهداد
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
0
1
درود بر روحانی و خاتمی
باتجربه
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
1
0
دستان خالي دولت حرف جناب روحاني اين بار هم كار دستش داد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده‌ترین کنونـی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه