کد خبر: ۲۳۶۵۴۱
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷
اصولگرایان کامروا و اصلاح طلبان بازهم محذوف

نکته جالب انتصاب های اخیر شهردار تهران

جوان گرایی و تغییر رویکرد مدیریتی دو انتظار طبیعی بود. نکته جالب آنکه در طول این نزدیک به پانزده سال، نسلی از کنش گران سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب قد کشیده و به دوران میانسالی نزدیک شدند، همانانی که در تمامی این سال ها در مقام پر طمطراق کنش گر انتخاباتی و به زبان عامیانه پوستر چسبان مفتخر بوده و هیچ گاه به ساختار قدرت و مسئولیت های اجتماعی رهنمون نشده و رزومه مدیریتی و سوابق اجرایی آنان بی تعارف هیچ در هیچ است.
سرویس سیاسی خرداد- عبدالرضا کنی: شهردار اصلاح طلب تهران دور دوم تغییرات خود را کلید زده و این بار به سراغ شهرداری مناطق رفته و 6 تن از شهرداران مناطق تهران را منصوب کرد، انتصاب هایی که البته جای تامل فراوان داشته و نکته جالبی در آن نهفته است.

به گزارش خرداد؛ تغییر در مدیریت شهری، چیزی بود که به انگیزه آن مردم به میدان آمده و لیست اصلاح طلبان برای شورای شهر را با فاصله ای محسوس و لقبالی بی سابقه و رایی تاریخی به ساختمان بهشت رهنمون کردند، مردم خواهان تغییر در سبک و سیاق مدیریتی شهرداری بوده و اصلاح طلبان را اعتنا کرده و به آنان اعتماد کردند.

شورای شهر نیز در گزینش شهردار روی نام یک اصلاح طلب شناخته شده دست گذاشته و او را برای سکانداری بلدیه پایتخت برگزیدند، به طور طبیعی و در تکمیل این فرآیند، شهردار منتخب نیز می بایست دست به تغییر و تحول زده و همانگونه که شهردار اصولگرای شهر تهران تیم مدیریتی خود را به شکل تام و تمام طی این دوازده سال و پیش از آن در دوران دو ساله مدیریت احمدی نژاد از میان اصولگرایان برگزیده بودند از چهره های اصلاح طلب برای مدیریت تازه شهری دست به انتخاب و گزینش می زد.

جوان گرایی و تغییر رویکرد مدیریتی دو انتظار طبیعی بود. نکته جالب آنکه در طول این نزدیک به پانزده سال، نسلی از کنش گران سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب قد کشیده و به دوران میانسالی نزدیک شدند، همانانی که در تمامی این سال ها در مقام پر طمطراق کنش گر انتخاباتی و به زبان عامیانه پوستر چسبان مفتخر بوده و هیچ گاه به ساختار قدرت و مسئولیت های اجتماعی رهنمون نشده و رزومه مدیریتی و سوابق اجرایی آنان بی تعارف هیچ در هیچ است.

جوانانی که موتور محرک تمامی تغییر و تحولات چند سال اخیر صحنه سیاسی و برانگیزنده افکار عمومی به سمت اصلاح طلبان بودند اما خود محذوف ساختار قدرت.

حال محمد علی نجفی که در تغییرات خود جوان گرایی را به نوعی ملحوظ کرده، خواسته یا ناخواسته آن عنصر دومی یعنی تغییر رویکرد مدیران را لحاظ ننموده و اکثریت انتصاب های اخیر او گزینش از میان مدیران سابق شهرداری است که بسیاری از آنان در دوران محمدباقر قالیباف سمت قائم مقامی شهرداری را داشته اند، البته او شماتری از نزدیکان خود در میراث فرهنگی را هم در انتصاب های خود به شهرداری آورده است اما هر چه هست خبری از آن بدنه اجتماعی و کنش گران انتخاباتی و چهره های جوان اصلاح طلب در انتصاب ها نیست.

شاید شهردار تهران البته در این گزینش خود حق داشته باشد، جوانان اصلاح طلب قائم مقامی شهرداری یا ریاست فلان دایره دولتی و ... را ندارند، آنان در طول تمامی این سال ها یک کنش گر انتخاباتی بوده اند و بس! اگر اصولگرایان در برهه های مختلف به همراهان جوان خود بها داده و آنها را بر مناصب مختلف گمارده اند، جوانان اصلاح طلب این زمینه و فرصت را نداشته اند، در دولت و شهرداری اصولگرایان که از اساس به بازی گرفته نشده اند و در دولت اول آقای روحانی نیز، وضعیت بغرنج بوده و نیاز به افراد با تجربه احساس می شده است!

حالا شهردار تهران دارد دست به تغییر و تحول می زند، جوان گرایی هم می کند اما بازهم اصلاح طلبان جوان خارج از گود و میدان مانده اند و گویا اینجا هم نمی بایست انتظار بهره گیری از پتانسیل های آنان را داشت، جوانانی که حداقل در برهه های انتخابات نشان داده اند، جامعه و رویکردها و علایق آنان را می شناسند، منطیق با سلایق و خواست عمومی هستند و از چنان توانایی برخوردار بوده اند که با دستان خالی تحولات عمیق و تغییرات غیر قابل پیش بینی را با حداقل های ممکنی که داشته اند، رقم زده اند اما خوب حتما مدیر نیستند چون رزومه شان پر از خالی است و این بار هم گویا خارج از دایره قدرت.

جوانانی که اگر قرار بر تکرار همین منوال باشد، معلوم نیست در آینده پیش رو میل و رغبتی به نقش آفرینی در عرصه های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و ...


پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه