کد خبر: ۲۳۶۸۹۳
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا

برنامه رقابت نمایندگان ایران در بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ + جدول

کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا رقابت خود را با فوتسال آغاز می کند و با شطرنج به پایان می رساند.

خرداد:کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا رقابت خود را با فوتسال آغاز می کند و با شطرنج به پایان می رساند.

به گزارش خرداد، ایسنا، پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا  و هنر های رزمی از ۲۵ شهریور یعنی یک روز قبل از افتتاحیه بازی ها، آغاز می شود. ایران با ۲۱۱ ورزشکار در ۲۲ رشته شرکت کرده است. کار کاروان ایران در این دوره با فوتسال زنان آغاز  می شود و با شطرنج به پایان می رسد.

ورزشکاران ایران در ۱۲ روز به رقابت می پردازند که برنامه رقابت آنها در بازی های داخل سالن آسیا به شرح زیراست:

 ایران در بازی های الکترونیک هم نماینده دارد که چون مدال های آن در این دوره در جدول مدالی بازی ها محاسبه نمی شود، در جدول برنامه ها هم قرار ندارد اما رقابتهای بازی های الکترونیک از سوم تا پنجم مهر ماه برگزار می شود.

شنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر)
رشتهساعت
فوتسال زنان: ایران- اندونزی۱۱
جوجیتسو:مقدماتی تا فینال اوزان ۶۹،۸۵، ۷۷۶۹ و ۶۲

صبح از۱۰

عصر از ۱۸

کشتی سنتی: آزاد مردان: مقدماتی  و نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۸، ۷۵، ۸۲، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی زنان اوزان ۵۲، ۵۸، ۶۳، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

یکشنبه ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر)
رشتهساعت
تنیس: دور اول انفرادی مردان و زنانشروع از ۱۰
موتای: مقدماتی اوزان ۵۴،۵۷،۶۰،۶۳ و ۶۷شروع از ۱۱

دوشنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر)
رشتهساعت
فوتسال مردان: ایران - تاهیتی11

دوومیدانی: مقدماتی دوی ۴۰۰،۸۰۰ و ۳۰۰۰متر، پرتاب وزنه، پنجگانه زنان(پرش ارتفاع، ۶۰ متر با مانع و پرتاب وزنه )

نیمه نهایی ۴۰۰متر، فینال پرتاب وزنه  و پنج گانه (پرش طول و ۸۰۰متر)

صبح از۹

عصر از۱۷

تنیس: انفرادی دور دوم مردان و زنان  و دور اول دوبل مردان

دور دوم دوبل مردان  و دور دوم انفرادی زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

جوجیتسو: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان ۶۹، ۷۷، ۸۵، ۹۴، ۹۴+

مقدماتی  و نیمه نهایی زنان اوزان: ۶۲ و ۷۰

شانس مجدد و فینال تمام اوزان

صبح از ۱۰

 عصر از ۱۸

موتای: مقدماتی مردان اوزان ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۶۷ و ۷۱

مقدماتی زنان اوزان ۵۱ و ۵۴

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶

تکواندو: یک چهارم نهایی و فینال مردان اوزان ۵۴ و ۷۴

صبح از ۹

عصر از ۱۵

دوچرخه سواری: مقدماتی تا فینال تیم اسپرینت مردانعصر از ۱۸

کشتی سنتی: کلاسیک مردان اوزان ۵۷، ۶۸، ۷۵، ۸۲، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

زنان اوزان ۵۲، ۵۸، ۶۳، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم

مقدماتی  و نیمه نهایی از ۱۱

فینال از ۱۸

سه شنبه ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر)
رشتهساعت

بسکتبال سه نفره زنان: ایران- افغانستان

ایران- چین تایپه

عصر از ۱۸:۲۵

شب از ۲۰:۵۵

کشتی با کمربند : آزاد مردان اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

آزاد زنان اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی از ۱۱

فینال از ۱۸

فوتسال مردان: ایران - اردن از ۱۳:۱۵
تنیس: دور دوم انفرادی  و دوبل مردان و زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

دوومیدانی:دور اول ۶۰ متر  و ۱۵۰۰متر و مقدماتی پرش ارتفاع

فینال ۶۰ و ۳۰۰۰متر و نیمه نهایی ۸۰۰ متر

صبح از ۹

عصر از ۱۷

جوجیتسو: مقدماتی تا فینال مردان اوزان ۵۶ و ۶۲ و مقدماتی زنان اوزان ۴۹، ۴۵، ۵۵ و ۷۰+ کیلوگرم

مقدماتی تا فینال وزن آزاد مردان و زنان

شروع از ۱۰

شروع از ۱۸

موتای: یک چهارم نهایی مردان اوزان ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۱، ۷۵ و ۸۱ کیلوگرم

یک چهارم نهایی زنان اوزان ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۶۰ و ۶۳

صبح از ۱۱

عصر از ۱۶

تکواندو: مقدماتی  تا فینال مردان اوزان ۶۳ و ۸۷ کیلوگرم 

صبح از ۹

عصر از ۱۵

دوچرخه سواری: مقدماتی  و راند اول تا سوم اسپرینت زنانشروع از ۱۸
بیلیاردشروع از ۱۰

چهارشنبه ۲۹ شهریور (۲۰سپتامبر)
رشتهساعت

کشتی با کمربند: کلاسیک مردان اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

کلاسیک زنان اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم

مقدماتی و نیمه نهایی از ۱۱

فینال از ۱۸

فوتسال زنان: ایران - هنگ کنگ شروع از ۱۱
دوومیدانی: فینال ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر  و فینال پرش ارتفاعشروع از ۱۷
تنیس: دور سوم انفرادی  و دوبل مردان و زنانشروع از ۱۰
کوراش: مقدماتی  تا فینال وزنه ۶۰ مردان  و ۸۷ زنانشروع از ۱۹

موتای: نیمه نهایی مردان اوزان ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۱، ۷۵ و ۸۱ کیلوگرم

یک چهارم نهایی زنان اوزان ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۶۰ و ۶۳ کیلوگرم

شروع از ۱۴:۳۰

تکواندو: مقدماتی تا فینال  مردان اوزان ۵۸، ۸۰ کیلوگرم

مقدماتی تا فینال زنان وزن ۶۲ کیلوگرم

صبح از ۹

عصر از ۱۵

دوچرخه سواری: مقدماتی تا یک هشتم نهایی اسپرینت مردان

نیمه نهایی و فینال اسپرینت زنان

شروع از ۱۸
بیلیاردشروع از ۱۰

پنجشنبه ۳۰شهریور (۲۱ سپتامبر)
رشتهساعت

کشتی قزاق کوراش مردان: مقدماتی تا نیمه نهایی ۷۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم

پهلوانی : مقدماتی تا نیمه نهایی ۷۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم

 فینال کشتی قزاق کوراش و پهلوانی

شروع از ۱۱

عصر از ۱۸

شطرنج: دور اول کلاسیک مردان و زنان

 دور دوم کلاسیک مردان و زنان

صبح از ۹

عصر از ۱۶

فوتسال مردان: ایران -قرقیزستانشروع از ۱۱
تنیس: دور سوم انفرادی و دوبل مردان و زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

کوراش:مقدماتی تا فینال ۶۶، ۷۳ و ۸۱ مردان

مقدماتی تا فینال ۶۳ و ۷۰ زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

موتای: فینال مردان اوزان ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۱، ۷۵ و ۸۱ کیلوگرم

فینال زنان اوزان ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۶۰ و ۶۳ کیلوگرم

شروع از ۱۴:۳۰
تکواندو: نیمه نهایی تا فینال اوزان ۶۸ مردان و ۸۷ زنان

صبح از ۹

عصر از ۱۵

دوچرخه سواری: دور اول تا سوم یک چهارم و نیمه نهایی اسپرینت مردان

مقدماتی و فینال تیم اسپرینت زنان

شروع از ۱۸

سوارکاری: رقابت انفرادی آخال تکه

راند اول پرش انفرادی  و تیمی

راند دوم پرش انفرادی  و راند  دوم و نهایی پرش تیمی

شروع از ۱۰

شروع از ۱۳

شروع از ۱۵

بیلیاردشروع از ۱۰
بولینگ: مقدماتی تا فینال انفرادی مردانشروع از ۹

جمعه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)
رشتهساعت

کشتی آلیش: آزاد مردان: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

آزاد زنان :مقدماتی و نمیه نهایی اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵ و ۷۵+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

شطرنج: دور سوم و چهارم کلاسیک مردان و زنان

صبح از ۹

عصر از ۱۶

تنیس: یک چهارم نهایی انفرادی  و دوبل مردان و زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

کوراش: مقدماتی تا فینال اوزان ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم مردان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

شنا: مرحله مقدماتی تا فینال ۵۰متر آزاد، ۱۰۰متر قورباغه، ۲۰۰متر ترکیبی انفرادی، ۴ در۵۰ متر ترکیبی

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

تکواندو: مقدماتی تا فینال  پومسه انفرادی  و تیمی مردان و زنان

صبح از ۹

عصر از ۱۵

دوچرخه سواری: فینال اسپرینت مردان

مقدماتی تا فینال کایرین زنان

شروع از ۱۸
وزنه برداری: دسته ۸۵ کیلوگرمشروع از ۱۹
بیلیاردشروع از ۱۰
بولینگ: مقدماتی تا فینال انفرادی زنانشروع از ۹

شنبه ۱ مهر(۲۳ سپتامبر)
رشتهساعت
بسکتبال سه نفره: مرحله یک چهارم نهاییشروع از ۱۸

کشتی با کمربند: کلاسیک مردان: مقدماتی و نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم

کلاسیک زنان :مقدماتی و نمیه نهایی اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵ و ۷۵+ کیلوگرم

فینال تمام اوزان

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

شطرنج: دور پنجم و ششم کلاسیک مردان و زنان

صبح از ۹

عصر از ۱۶

سوارکاری: دور سوم پرش انفرادی

 فینال

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶

فوتسال مردان: مرحله یک چهارم نهایی

صبح از ۱۱

عصراز ۱۹

تنیس: نیمه نهایی انفردی  و دوبل مردان و زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

کیک بوکسینگ: مرحله مقدماتی  و یک چهارم نهایی

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

شنا: مرحله مقدماتی تا فینال ۵۰ متر قورباغه، ۵۰ متر کرال پشت، ۱۰۰متر پروانه، ۴در۱۰۰متر آزاد،

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

دوچرخه سواری: مقدماتی تا فینال کایرین  و اومنیوم مردان و زنان

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

وزنه برداری: دسته ۹۴ کیلوگرمشروع از ۱۹
بیلیاردشروع از ۱۰
بولینگ: دوبل مردانشروع از ۹

یکشنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)
رشتهساعت

بسکتبال سه نفره: نیمه نهایی

رده بندی  و فینال

عصر از ۱۸

شب از ۲۰

شطرنج: دور هفتم و نهایی کلاسیک مردان و زنانشروع از ۹
فوتسال زنان: نیمه نهایی

صبح از ۱۱

عصر ۱۹

تنیس: یک چهارم و نیمه نهایی انفرادی  و دوبل زنان  و مردان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

کیک بوکسینگ

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

سامبو: مقدماتی تا فینال اوزان ۶۸ و ۹۰

صبح از ۱۰

عصر از ۱۷

شنا: مقدماتی تا فینال ۵۰متر پروانه، ۲۰۰متر آزاد، ۱۰۰متر کرال پشت، ۴در۵۰متر آزاد

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

وزنه برداری: دسته ۱۰۵ کیلوگرمشروع از ۱۹
کشتی آزاد: مقدماتی تا فینال اوزان۵۷،۶۵،۷۴ و ۹۷

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

بیلیاردشروع از ۱۰
بولینگ: دوبل زنانشروع از ۹

دوشنبه ۳ مهر(۲۵ سپتامبر)
رشتهساعت
شطرنج: راند اول تا چهارم سرعت تیمی مردان و زنان و زیر ۲۳ سالشروع از ۹
فوتسال زنان: رده بندی و فینالشروع از ۱۷
تنیس: نیمه نهایی دوبل مردان  و نیمه نهایی و فینال انفرادی زنان

صبح از ۱۰

عصر از ۱۶:۳۰

کیک بوکسینگ

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

سامبو: مقدماتی تا فینال ۵۷، ۷۴، ۶۲، ۸۲ و ۱۰۰ کیلوگرم

صبح از ۱۰

عصر از ۱۷

شنا: ۱۰۰متر ترکیبی انفرادی، ۱۰۰متر آزاد، ۴در ۱۰۰متر ترکیبی

صبح از ۱۰

عصر از ۱۸

وزنه برداری: دسته ۱۰۵+ کیلوگرمشروع از ۱۹
کشتی آزاد: مقدماتی تا فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

بیلیاردشروع از ۱۰

سه شنبه ۴ مهر (۲۶ سپتامبر)
رشتهساعت
شطرنج: راند پنجم، نیمه نهایی و فینال سرعت تیمیم مردان و زنان و زیر ۲۳ سال

صبح از ۹

عصر از ۱۶:۳۰

فوتسال مردان: رده بندی  و فینالشروع از ۱۷
تنیس: فینال دوبل مردان و زنانشروع از ۱۰
سامبو: مقدماتی تا فینال وزن ۶۸ کیلوگرم

صبح از ۱۰

عصر از ۱۷

کشتی فرنگی: مقدماتی تا فینال اوزان ۶۶، ۱۳۰، ۵۹، ۷۱، ۷۵، ۸۰ ، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم

صبح از ۱۱

عصر از ۱۸

بیلیاردشروع از ۱۰

چهارشنبه ۵مهر ( ۲۷ سپتامبر)
رشتهساعت

شطرنج: راند اول تا پنجم برق آسیا تیمی مردان و زنان و زیر ۲۳ سال

نیمه نهایی و فینال

شروع از ۹

شروع از ۱۱:۳۰

تنیس: فینال انفرادی مردانشروع از ۱۰

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده‌ترین کنونـی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه