حمایت 255 تن از اساتید دانشگاه از دکتر روحانی + اسامی

بسمه تعالي
ملت عزيز و بزرگوار ايران
آنچه براي سرزمين ما با  برخورداری از استعدادهاي درخشان انساني و منابع طبيعي سرشار خدادادي و نظام جمهوري اسلامي،  قابل تحقق است با واقعيت هاي فعلي فاصله بسيار دارد. علي رغم قابليت ها و استعدادهاي فراوان، کم نظير و استثنايي اين سرزمين، در سال هاي اخير شاهد رشد غیر قابل تصور مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در داخل و انزواي سياسي در خارج بوده ايم. لذا فرصت ايجاد شده در انتخابات پيش رو را باید يک نعمت الهي شمرده و در جهت برگزيدن فردي صالح، کارآمد، مدير، دلسوز، معتدل، آزاديخواه و داراي درک سياسي عميق همه تلاش خود را بکار گيريم.
دغدغه هاي ما دردها و نياز ها و مشکلات معيشتي مردم کشور ماست.
ما سرزميني مي خواهيم که شفاف سازي در همه حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن انجام شود تا از رشد فساد، رانت و ضايع شدن سرمايه هاي مادي و معنوي کشور جلوگيري بعمل آيد.
ما سرزميني مي خواهيم که همه مسؤلان و خدمتگزاران مردم در پيشگاه ملت پاسخگو باشند و هنگامي اين مهم تحقق مي يابد که جمهوريت نظام تقويت شده و مسؤلان خود را منتخب مردم بدانند.
ما سرزميني مي خواهيم که قانون فصل الخطاب باشد و عمل به قانون و قانون گرايي و پرهيز از تندروي و گرايش به اعتدال و حفظ آرامش زمينه ساز آزادي هاي مشروع و لازم جامعه باشد.
ما سرزميني مي خواهيم که فرصت هاي برابر براي اشتغال، کسب و کار، آموزش، مسکن، بهداشت و درمان در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد.
ما سرزميني مي خواهيم که حقوق مندرج در قانون اساسي براي همه رعايت شود و فرصت شرکت فعالانه همه شهروندان در امور کشور اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بطور مؤثر و فعالانه فراهم باشد.
ما سرزميني مي خواهيم که آزادي هاي مشروع و مندرج در قانون اساسي براي افراد و گروههاي مختلف در همه زمينه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي محترم شمرده شود.
ما سرزميني مي خواهيم که در آن، با محور قرارگرفتن عقلانیت و منافع ملی در روابط بین المللی، براي کسب حقوق مسلم خود مجبور به تحمل تحريم هاي کمرشکن و ناعادلانه و دشمن تراشي و تنش افزايي در سطح بين المللي نباشيم.
ما سرزميني مي خواهيم که در آن حفظ و تقویت زیرساختهای علمی برای شکوفایی استعدادهای کشور در اولویت قرار گیرد تا  افراد و جوانان تحصیل کرده براي آينده اي روشن و پراميد دل به مهاجرت به افق هاي دوردست و زندگی در اقصي نقاط جهان  نبندند.
ما سرزمینی می خواهیم که در آن شایسته سالاری جزء اصول اجتناب ناپذیر در انتصاب مسئولین باشد تا آنان در ارتقاء اخلاق و فرهنگ و ایجاد اعتماد در جامعه پیشگام باشند.
ما سرزميني مي خواهيم که حفظ محيط زيست در آن دغدغه مسؤلين باشد و آلودگي کلان شهرها، بطور مکرر و هرساله جان شهر وندان را تهديد نکند و زيست گاه هاي طبيعي دستخوش بي تدبيري و سوء مديريت قرار نگيرد.
سرزمين ما همه اين قابليت ها را دارد و با انتخابي درست مي توان به آن رسيد. اکنون که پس از گذشت دوره اي سخت، پرهياهو و تنش زا، فرصت ايجاد آرامش و اعتدال پيش آمده است و با توجه به توافق و اجماع صورت گرفته، ما اساتيد دانشگاه هاي کشور وظيفه خود مي دانيم که برای تحقق این مطالبات، ضمن تشکر و قدرداني از جناب آقاي دکتر عارف، حمايت خود را از جناب آقاي دکتر روحاني برای نامزدي  رياست جمهوري اعلام نماييم. اميد واثق داريم که با پشتوانه و تجارب و سوابق اجرايي  ايشان  در استفاده از نيروهاي خدوم، متخصص و با تجربه، کشور به سمت اعتدال و پيشرفت در همه زمينه ها حرکت مي نمايد.

 

 

رديف نام نام خانوادگي دانشگاه
1 دکترعليرضا آرائي دانشگاه تهران
2 دکتر  آريان دانشگاه علوم پزشکي تهران
3 دکتر بهزاد آسايي دانشگاه تهران
4 دکتر محمد رضا آقا محمدي دانشگاه تهران
5 دکتر اصغر آقا محمدي دانشگاه علوم پزشکي تهران
6 دکتر سيد جاويد آل داوود دانشگاه تهران
7 دکتر کارن ابري نيا دانشگاه تهران
8 دکتر سيد مهدي ابطحي دانشگاه  صنعتي اصفهان
9 دکتر محمد اتوکش دانشگاه صنعتي شريف
10 دکتر رضا اجتهادي دانشگاه صنعتي شريف
11 دکترعباس  احمد آخوندي دانشگاه تهران
12 دکتر وحيد احمدي دانشگاه تربيت مدرس
13 دکتر محمد رحيم احمدي دانشگاه شيراز
14 دکتر زهرا احمدي نژاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
15 دکتر سيد محسن احمدي نژاد دانشگاه علمي کاربردي
16 دکتر مجتبي اردستاني دانشگاه تهران
17 دکتر مسعود اسدپور دانشگاه تهران
18 دکتر رضا اسلامي دانشگاه صنعتي شاهرود
19 دکتر مهدي اسماعيل زاده دانشگاه علم و صنعت
20 دکتر محمد اسماعيلي دانشگاه تهران
21 دکتر مهدي     اشجعي    دانشگاه تهران
22 دکتر محمود اشرفي زاده دانشگاه صنعتي اصفهان
23 دکتر کيوان اصغري دانشگاه صنعتي اصفهان
24 دکتر علي افضلي کوشا دانشگاه تهران
25 دکتر مسعود امامي دانشگاه تهران
26 دکتر فتح اله امي دانشگاه تربيت مدرس
27 دکتر همايون اميني دانشگاه علوم پزشکي تهران
28 دکتر غلامرضا انصاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
29 دکتر مهدي  ايرانمنش دانشگاه شاهرود
30 دکتر ابوالفضل ايراني خواه دانشگاه علوم پزشکي قم
31 دکتر محمد باخرد دانشگاه صنعتي شاهرود
32 دکتر جلال بختياري دانشگاه تهران
33 دکتر مليحه برازنده دانشگاه علوم پزشکي تهران
34 دکتر مليحه برازنده تهراني علوم پزشکي تهران
35 دکتر محمد علي برخورداري دانشگاه علم و صنعت
36 دکتر عليرضا  برقعي دانشگاه صنعتي شريف
37 دکتر عباس برين دامپزشکي تهران
38 دکتر محمد کاظم بشارتي دانشگاه تهران
39 دکتر محمد علي بني هاشمي دانشگاه تهران
40 دکتر محمد رضا بهاري دانشگاه تهران
41 دکتر علي اصغر بهشتي دانشگاه علم و صنعت
42 دکتر پارسافر دانشگاه صنعتي شريف
43 دکتر محمد حسن پنجه شاهي دانشگاه تهران
44 دکتر علي اکبر پور فتح ا... دانشگاه تربيت مدرس
45 دکتر ميترا پورسينا دانشگاه شهيد بهشتي
46 دکتر محمد حسن پيش بين دانشگاه تهران
47 دکتر مصطفي پيغمبري دانشگاه تهران
48 دکتر محمود تبريزچي دانشگاه صنعتي اصفهان
49 دکتر فتانه تقي ياره دانشگاه تهران
50 دکتر احمد  جعفري دانشگاه تهران
51 دکتر کورش جعفريان دانشگاه علوم پزشکي تهران
52 دکتر حميدرضا جلايي پور دانشگاه تهران
53 دکتر فريبرز جولاي قزويني دانشگاه تهران
54 دکتر عمادالدين چنگيزي دانشگاه سمنان
55 دکتر جمشيد حاجتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
56 دکتر جمشيد حاجتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
57 دکتر رسول  حاجي دانشگاه صنعتي شريف
58 دکتر محسن حامدي دانشگاه تهران
59 دکتر محمد رضا حائري يزدي دانشگاه تهران
60 دکتر محمد حبيبي پارسا دانشگاه تهران
61 دکتر مينو حجت دانشگاه شهيد بهشتي
62 دکتر حميد حدادزاده دانشگاه تهران
63 دکتر ايرج حريرچي دانشگاه علوم پزشکي تهران
64 دکتر شاهين حسابي دانشگاه  صنعتي شريف
65 دکتر سيد حسن حسيني دانشگاه تهران
66 دکتر سعيد حشمتي منش دانشگاه تهران
67 دکتر مصطفي خانزادي دانشگاه علم و صنعت
68 دکتر احمد  خداداد دانشگاه علوم پزشکي تهران
69 دکتر عباسعلي خدادادي دانشگاه تهران
70 دکتر علي اصغر  خداياري دانشگاه تهران
71 دکتر جهانگير خزايي دانشگاه رازي (کرمانشاه)
72 دکتر عليرضا  خسروي دانشگاه تهران
73 دکتر پروانه خضرايي نيا دانشگاه تهران
74 دکتر مريم داناي طوس دانشگاه گيلان
75 دکتر محمد تقي درويشي دانشگاه رازي (کرمانشاه)
76 دکتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازي (کرمانشاه)
77 دکتر جعفر راثي زاده دانشگاه تهران
78 دکتر محمد علي راد دانشگاه تهران
79 دکتر عباس راستگو دانشگاه تهران
80 دکتر شهرام رايگان دانشگاه تهران
81 دکتر علي رباني دانشگاه علوم پزشکي تهران
82 دکتر عباد ربيعي دانشگاه پيام نور
83 دکتر رضا رجبي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران
84 دکتر خسرو رحماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
85 دکتر اشکان رحيمي کيان دانشگاه تهران
86 دکتر محمد سعيد رحيمي نژاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
87 دکتر محمد حسن  رحيميان دانشگاه تهران
88 دکتر جعفر رزمي دانشگاه تهران
89 دکتر محمدرضا  رسايي دانشگاه تهران
90 دکتر رضا رستمي دانشگاه تهران
91 دکتر رضا رستمي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران
92 دکتر احمد  رمضاني دانشگاه صنعتي شريف
93 دکتر رمضان  رمضاني دانشگاه صنعتي شاهرود
94 دکتر مريم روهام دانشگاه علوم پزشکي ايران
95 دکتر سيد رضا ريس کرمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
96 دکتر غلامعلي رئيسي اردلي دانشگاه صنعتي اصفهان
97 دکتر علي زماني علوم پزشکي تهران
98 دکتر تقي زهراني دانشگاه تهران
99 دکتر بنفشه زهرايي دانشگاه تهران
100 دکتر مجتبي سالاري فر دانشگاه علوم پزشکي تهران
101 دکتر کمال الدين ستاره دان دانشگاه تهران
102 دکتر حسين سراج زاده دانشگاه خوارزمي
103 دکتر محمد مهدي سعادت پور دانشگاه صنعتي اصفهان
104 دکتر ناصر  سلطاني دانشگاه تهران
105 دکتر حميد سلطانيان زاده دانشگاه تهران
106 دکتر سعيد سمنانيان دانشگاه تربيت مدرس
107 دکتر سياري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
108 دکتر علي اکبر سياري دانشگاه علوم پزشکي تهران
109 دکتر سيد علي سيد ابراهيمي دانشگاه تهران
110 دکتر توحيد سيف برقي دانشگاه علوم پزشکي تهران
111 دکتر سعيد شاهرخيان دانشگاه صنعتي شريف
112 دکتر حميدرضا شاهوردي دانشگاه تربيت مدرس
113 دکتر حميد  شريعتي نياسر دانشگاه تهران
114 دکتر سيد محمد رضا شکرالهي دانشگاه علوم پزشکي قم
115 دکتر محمد شکرچي زاده دانشگاه تهران
116 دکتر حامد  شکوري دانشگاه تهران
117 دکتر علي شکوري راد دانشگاه علوم پزشکي تهران
118 دکتر صديقه  شمس دانشگاه علوم پزشکي تهران
119 دکتر صديقه  شمس دانشگاه علوم پزشکي تهران
120 دکتر محمد باقر شمس الهي دانشگاه صنعتي شريف
121 دکتر صمد شيخاني دانشگاه تهران
122 دکتر داريوش شيراني دانشگاه تهران
123 دکتر کيوان صادقي دانشگاه تهران
124 دکتر گودرز صادقي دانشگاه تهران
125 دکتر محمود صادقي دانشگاه صنعتي شريف
126 دکتر مرتضي صادقي دانشگاه صنعتي اصفهان
127 دکتر  محمدحسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس
128 مهندس عبدالرحيم صالحي دانشگاه تهران
129 دکتر عليرضا  صفاريان دانشگاه تهران
130 دکتر هادي صميمي اردستاني دانشگاه علوم پزشکي تهران
131 دکتر وحيد ضيائي دانشگاه علوم پزشکي تهران
132 دکتر هوشنگ طالبي دانشگاه اصفهان
133 دکتر علي طالبي دانشگاه يزد
134 دکتر عليرضا  طلايي دانشگاه تهران
135 دکتر محمدرضا ظفرقندي دانشگاه علوم پزشکي تهران
136 دکتر علي عبادي دانشگاه تهران
137 دکتر محمد رضا عباسي دانشگاه علوم پزشکي تهران
138 دکتر حسين عباسي نژاد  دانشگاه تهران
139 دکتر لادن عباسيان دانشگاه علوم پزشکي تهران
140 دکتر غلامرضا عبدا..پور دانشگاه تهران
141 دکتر حسينعلي عرب دانشگاه تهران
142 دکتر رضا عرفان زاده دانشگاه تربيت مدرس
143 دکتر نصرت الله عشق يار دانشگاه علوم پزشکي تهران
144 دکتر ابوالقاسم عطايي دانشگاه تهران
145 دکتر نعمت ا... عطايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
146 دکتر حسين غريبي   دانشگاه تربيت مدرس
147 دکتر طوبي غضنفري دانشگاه علوم پزشکي شاهد
148 دکتر سعيد غفارپور جهرمي دانشگاه شهيد رجايي
149 دکتر محسن  غفوري آشتياني پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
150 دکتر احمد  غلامي دانشگاه علم و صنعت
151 دکتر رضا غياثي دانشگاه تهران
152 دکتر حسين غياثيان دانشگاه علم و صنعت
153 دکتر شهره فاطمي دانشگاه تهران
154 دکتر محمود فتحي  دانشگاه علم و صنعت
155 دکتر نادر فتحيان پور دانشگاه صنعتي اصفهان
156 دکتر محمود فتوحي دانشگاه صنعتي شريف
157 دکتر دمحمد   فدوي   دانشگاه تهران
158 دکتر فروهر فرزانه دانشگاه صنعتي شريف
159 دکتر محمد فرشچي دانشگاه صنعتي شريف
160 دکتر فرزام فرهمند دانشگاه صنعتي شريف
161  دکترحسن  فرهنگي  دانشگاه تهران
162 دکتر جواد فرهودي دانشگاه تهران
163 دکتر عبدالحسين فريدون دانشگاه سمنان
164 دکتر مهديه فقيهي دانشگاه علوم پزشکي تهران
165 دکتر بهار فيروزآبادي دانشگاه صنعتي شريف
166 دکتر سيد عليرضا فيض بخش دانشگاه صنعتي شريف
167 دکتر فريد قادري دانشگاه تهران
168 دکتر حميد رضا قاسمي دانشگاه تهران
169 دکتر عباس قاهري دانشگاه علم و صنعت
170 دکتر قبادي دانشگاه تربيت مدرس
171 دکتر برات قباديان     دانشگاه تربيت مدرس
172 دکتر بهزاد قديري دانشگاه تربيت مدرس
173  دکتر سهرابعلي قربانيان دانشگاه تهران
174 دکتر محمد قمبري دانشگاه تهران
175 دکتر يحيي کاظمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
176 دکتر عباس کبريايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
177 دکتر مهري کدخدايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
178 دکتر مهري کدخدايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
179 دکتر رضا کراچيان دانشگاه تهران
180 دکتر عباس کرامتي دانشگاه تهران
181 دکتر وحيد کريم پور دانشگاه صنعتي شريف
182 دکتر داود کريمي دانشگاه تهران
183 دکتر سيد مرتضي کريميان دانشگاه علوم پزشکي تهران
184 دکتر کلانتري دانشگاه علوم پزشکي تهران
185 دکتر محسن کماليان پژوهشگاه بين‌المللی  زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
186 مهندس شهمرد کنعاني مقدم دانشگاه علم و صنعت
187 دکتر فرشاد کوثري دانشگاه تهران
188 دکتر صلاح کوچک زاده دانشگاه تهران
189 دکتر الهه کولايي دانشگاه تهران
190 دکتر محمد کاظم کوهي دانشگاه تهران
191 دکتر مهدي کيايي دانشگاه تهران
192 دکتر زرين تاج کيهاني دوست دانشگاه علوم پزشکي تهران
193 دکتر حسن کيواني دانشگاه تهران
194 دکتر حسين کيواني دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران
195 دکتر نصرت ا... گرانپايه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
196 دکتر ابوالفضل گلستاني دانشگاه علوم پزشکي تهران
197 دکتر علي لباف دانشگاه علوم پزشکي تهران
198 دکتر ارشاد لنگرودي دانشگاه شيراز
199 دکتراميد مجد دانشگاه تهران
200 دکتر عباس  مجدي دانشگاه تهران
201 دکتر محمد محجوب جهرمي  دانشگاه تهران
202 دکتر مسعود  محمدپور دانشگاه علوم پزشکي تهران
203 دکتر مژگان  محمودي دانشگاه شهيد بهشتي
204 دکتر محمد  مختاري پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
205 دکتر مجيد مرادي دانشگاه تهران
206 دکتر يدا... مرتضوي دانشگاه تهران
207 دکتر سعيد مروتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
208 دکتر سعيد مريد دانشگاه تربيت مدرس
209 دکتر يونس مستوفي دانشگاه تهران
210 دکتر نويد مستوفي دانشگاه تهران
211 دکتر بهزاد مشيري دانشگاه تهران
212 دکتر ابوالفضل معصومي دانشگاه تهران
213 دکتر حسين معماريان دانشگاه تهران
214 دکتر علي مقاري دانشگاه تهران
215 دکتر علي مقداري دانشگاه صنعتي شريف
216 دکتر محمد  ملک دانشگاه علوم پزشکي مشهد
217 دکتر مسعود منتظري دانشگاه تهران
218 دکتر حسن  منصف دانشگاه تهران
219 دکتر محمدعلي منصوري بيرجندي دانشگاه سيستان و بلوچستان
220 دکتر سيد شمس الدين مهاجرزاده دانشگاه تهران
221 دکتر رمضانعلي  مهدوي نژاد دانشگاه تهران
222 دکتر حميد مهديقلي دانشگاه صنعتي شريف
223 دکتر مريم مهرپويا دانشگاه علوم پزشکي تهران
224 دکتر رامين مهرداد دانشگاه علوم پزشکي تهران
225 دکتر فرشته مهرگان دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه شهيد بهشتي
226 دکتر مهدي موسوي دانشگاه تهران
227 دکتر محمود  موسوي مشهدي  دانشگاه تهران
228 دکتر علي موقر رحيم آبادي دانشگاه صنعتي شريف
229 دکتر مسعود ميرزايي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
230 دکتر سيد رسول ميرشريفي دانشگاه علوم پزشکي تهران
231 دکتر علي اصغر ميرقاسمي دانشگاه تهران
232 دکتر علي ميرمحمدي دانشگاه شهيد رجايي
233 دکتر سعيد نادراصفهاني دانشگاه تهران
234 دکتر محمد حسن نايي دانشگاه تهران
235 دکتر صديقه  نبيان دانشگاه تهران
236 دکتر بابک نجار اعرابي دانشگاه تهران
237 دکتر حسين نصيري دانشگاه علوم پزشکي کردستان
238 دکتر زين العابدين نوابي دانشگاه تهران
239 مهندس حميد نوحي دانشگاه علم و صنعت
240 دکتر شهاب نوريان دانشگاه علوم پزشکي کرج
241 دکتر امير نياسري دانشگاه تهران
242 دکتر گردآفريد نيکبخت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
243 دکتر مژگان  نيکزاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
244 دکتر احمد  نيکنام دانشگاه علم و صنعت
245 دکتر محمود نيلي دانشگاه همدان
246 دکتر مجيد نيلي احمد آبادي دانشگاه تهران
247 دکتر محمود نيلي احمد آبادي دانشگاه تهران
248 دکتر رضا هرمزي نژاد دانشگاه صنعتي شريف
249 دکتر عباس هنربخش رئوف دانشگاه سمنان
250 دکتر ناصر  وراهرام دانشگاه صنعتي شريف
251 دکتر مهدي     وژگاني دانشگاه تهران
252 دکتر محمد وژگاني دانشگاه علوم پزشکي تهران
253 دکتر مهدي     وصفي دانشگاه تهران
254 مهندس مهدي ياوري شهرضا دانشگاه تهران
255 دکتر ناصر  يزداني دانشگاه تهران